CF4025 DEKORACIJA KONFETIJERA KRŠTENJA PRIČESTI KRIZMA