CF4024 DEKORACIJA KONFETIJERA KRŠTENJA PRIČESTI KRIZMA